Yunus Emre sözleri: Aşk, zeka, umut ve ölüm sözleri

“Sevelim, sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz.” diyen Yunus Emre, ömrü boyunca insanlara sevgiyi, aşkı ve umudu aşılamış, her zaman için her canlının değerli olduğunu anlatmıştır. İşte, Yunus Emre’nin aşk, zeka, umut ve ölüm sözleri…

YUNUS EMRE’NİN AŞK SÖZLERİ

Kendimi bir nokta olarak gördüğümde, bir bakmışım ki anlamlı bir cümlenin sonundayım…Çok mal haramsız, çok söz yalansız olmaz.Bir garibin duasına gir. Kurtarırsa o kurtarır.Bilmeyen ne bilsin bizi bilenlere selam olsun.

6145d2ba66a97cb2da18f1fb

Neyi çok bekler ve umursan senden uzaklaşır. Hem ne demiştik “İstenileni almak değil razı olmaktır imtihan.”Söz ola kese başı, söz ola kese savaşı…Sabır saadeti ebedi kalır. Sabır kimde ise o nasib olur.Yaradılanı hoş gör, yaradandan ötürü.Ey Yunus Hakk’ı bilen söylemez hergiz yalan, ikilik ile gelen doğru yol bulmuş değil.

6145d2c8ae298bdeef918ae1

Sevelim, sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz.Tehî görmen kimseyi hiç kimsene boş değil, eksiklik ile nazar erenlere hoş değil.Hakk’ı gerçek sevenlere cümle alem kardeş gelir.Zulüm ile abad olanın akıbeti berbad olur.

6145d2d266a97cb3a809821d

YUNUS EMRE’NİN UMUT SÖZLERİ

Kalem eğri dilli mürekkep siyah yüzlü, kağıt ikiyüzlü. Şimdi kalkıp arzuhalimi yazmaya kimi mahrem kılayım.İnsan iyiliği kadar taşlanır, merhameti kadar dışlanır, kulluğu kadar da sınanır.Aşk ile yola çıkmak ise niyetin, Bela ile imtihan edilirsin. Zü’l Celali ve’l ikram; önce kahır sonra ikramDünya yalan kardeşim, dünya yalan! Var mı yalan dünyada bakî kalan. Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen oyalan.Elbiseye kan bulaştığı zaman onu yıkamadıkça temiz olmaz. İnsan gönlünden dünya pasını temizlemedikçe kıldığı namazlar da yerini bulmaz.

6145d2ec66a97cb3a7d596c4

Söz var gönlü sevindirir. Söz var tanıdığı yabancı eder. Söz kişiyi yüceltir veya alçaltır.Hiç kimseye yan bakma! Öfkelenip sert çıkma! Kalp Allah’ın evidir, bu evi sen yıkma.Hakk’ı uzaklarda arama, Hakk’ın durağı gönüldedir.Her bildiğini söyleme, ama her söylediğini bil!İyi İnci Derviş’in gönlündedir. Onun büyük denizlerde olduğunu zannetme.Zehirle pişen aşa kim gelir.

6145d2f766a97cb3a809821f

Kimde bir güzellik varsa bilsin ki ödünçtür.Aşk zehri benim için panzehirdir.Gönlü taş olanın dilinden zehir tüter. Ne kadar yumuşak konuşsa da onun sözleri “Savaş” gibidir.Yaratılanı hoş gör, Yaradan’dan ötürü.Gönlünde aşk ateşi olan kişi yandıkça mum gibi yumuşar. Taş gönüller ise kararmış sert katı kış gibidir.Zulümle zenginleşenin, sonu berbat olur.Yunus artık düşünmekten vazgeç, bu işe gerek yok. İnsan olana aşk gereklidir. Gönlüne Aşk ateşi düştükten sonra dervişe benzer.

6145d303ae298bde0bc4a89f

YUNUS EMRE’NİN ÖLÜM SÖZLERİ

Her kim Kuran bilmedi sanki dünyaya gelmedi.Âşık öldü diye sala verirler. Ölen bedendir, âşıklar ölmez.Ben gelmedim kavga için, benim işim sevgi için.. Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil, 72 millet dahi elin yüzün yunmaz değil.Türlü türlü cefanın adını aşk koymuşlar.Ey aciz Yunus kimseye kibirlenme, toprak gibi alçakgönüllü ol. Gül bahçelerinin tümü toprakta biter.

6145d31966a97cb3a7d596c6

Dışı hoş görünen kişinin içinin boş olduğunu bil. Baykuş gece-gündüz ötüp durur ama onun bir varlığının olduğunu zannetme.Ölümden ne korkarsın, korkma ebedi varsın.Gözün her nereye bakarsa Allah mutlaka orada hazırdır. Hakkı bulmayan can fayda bulmak yerine zarardadır.Bu dünyada gönül veren kişi, sonunda pişman olacaktır. Dünyada benim dediği şeyler sonra ona düşman olacaktır.Derdi dünya olanın, dünya kadar derdi vardır…

6145d32566a97cb3a8098221

Ey dostunu düşman sayan, gıybet etme, yalan konuşma. Bu dünyada fitneye düşen, iftira edenin öbür dünyada yeri dar olur.Maharet güzeli görebilmektir, sevmenin sırrına erebilmektir. Cihan, alem herkes bilsin ki şunu; en büyük ibadet sevebilmektir..Ey dostlar işitin, aşk bir güneşe benzer. Aşkı olmayan gönül ise bir taş misalidir.Türlü türlü cefanın adını aşk koymuşlar.Hoştur bana senden gelen. Ya gonca gül, yahut diken. Ya hayattır, yahut kefen. Nârın da hoş, nurun da hoş. Kahrın da hoş, lütfun da hoş.

6145d32eae298bde0bc4a8a1

Biz gelmedik dava için, bizim işimiz sevda için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik.Olsun be aldırma Yaradan yardır. Sanma ki zalimin ettiği kârdır. Mazlumun ahı indirir şâhı. Her şeyin bir vakti vardır.Eğer hor eğer hürmet kişiye sözden gelir. Zehr ile pişen aşı yemeğe kim gelir.Beni bende demen bende değilem, bir ben vardır bende benden içeri.Bir bahçeye giremezsen, durup seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan, yıkıp viran eyleme.

6145d339ae298bdeeed3dd39

Ey hayat ırmağından şu içenler! Gelin soralım canlara ki güzelliği ne oldu da gidiyor. Ben hep seninim diyordu, şimdi neyi buldu da gidiyor.Dünyada dertsiz baş olmaz. Derd’olanın ahi dinmez.Az söz erin yüküdür, çok söz hayvan yüküdür.Kimde bir güzellik varsa bilsin ki ödünçtür.İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendini bilmezsen, bu nice okumaktır.

6145d34566a97cb2d902132f

Elif okuduk ötürü, pazar eyledik götürü, Yaratılmışı hoş gördük, Yaratandan ötürü.Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil, yetmiş iki millet dahi eIin, yüzün, yumaz değiI.Aşk aşıkı şiir eder, aslanı zencir eder, katı taşı mum eder.Ya elim al kaldır beni. Ya vaslına erdir beni. Çok ağlattın güldür beni. Gel gör beni aşk neyledi.

6145d353ae298bde0ac35146

Eğer hor eğer hürmet Kişiye sözden gelir. Zehr ile pişen aşı Yemeğe kim gelir.Eğer, ilerde bir gün ‘keşke’ demek istemiyorsan, üç şeyi doğru seç: Eşini, işini, arkadaşını.Yürü fani dünya, sana gelende gülmüş var mıdır?Bu dünyaya gelen giderHiç hata yapmayan insan, hiçbir şey yapmayan insandır ve hayatta en büyük hata, kendini hatasız sanmaktır.

6145d35e66a97cb2d9021331