Şirketler 400 milyarlık KDV’nin peşine düştü

Ekonomik kriz, ‘devir KDV’leri yine öne çıkardı. Evre KDV alacakları, şirketler açısından büyük bir finansman kaynağı haline geldi.

Mevzuyu köşesine taşıyan Dünya gazetesi muharriri Abdullah Tolu, 2017 sonu itibariyle 167 milyar lira olan zaman KDV’nin günümüzde 400 milyar lirayı aştığına dikkat çekti. Bu durumun sürdürülebilir olmadığını belirten Tolu’nun yazısı özetle şöyle:

“Banka kredilerine ulaşmada kasvet yaşayan şirketlerin aklına haklı olarak gelen birinci şey, piyasadan olan alacakları. Şirketler birinci olarak bu alacaklarının peşine düştü! Bu alacaklar, yalnızca mal ve hizmet satışından doğan alacakları değil, devletten olan alacakları da kapsıyor. Şirketlerin devletten olan en değerli alacakları; hakedişler, KDV iadeleri ve evre KDV’den oluşuyor.

…KDV sistemimiz, vergi mükelleflerinin Maliye’yi finanse ettiği bir sistem haline gelmiş durumda. Evre KDV’nin yarattığı finansman yükünü artık iş dünyası taşıyamıyor. Nitekim taşınır üzere de değil, bu sorun bilhassa birtakım mükellefler açısından kangren haline gelmiş durumda. Şirketlerin işletme sermayesi olarak kullanacağı fiyatlar, periyot KDV’de bulunuyor.

…İş dünyası, dönem KDV meblağlarının nakden yahut mahsuben iade edilmesinde ısrarlı. Ki, bu talebini de farklı platformlarda sıkça lisana getiriyor.”