Kadınlar girişimlerde erkeklerden daha başarılı

Beko, kadınları girişimciliğe teşvik etmek ve bayi ekosisteminde kadın temsiliyetini artırmak amacıyla başlattığı 100 Kadın Bayi Projesi 3’üncü yılını geride bırakırken Konda iş birliği ile Türkiye çapında “İstihdam ve Girişimcilikte Kadın” başlıklı kapsamlı bir araştırma yaptırdı. Araştırma sonuçları “Kadının İşi, Kadının Gücü” adlı etkinlikte paylaşıldı. Araştırma istihdama kadınların katılımı, değişen toplumsal algı ve girişimcilikle ilgili önemli sonuçlar ortaya koydu. 32 ilde 2.789 kişi ile gerçekleştirilen araştırmada, girişimci kadınlarla derinlemesine görüşmeler de yapıldı.

Basın toplantısında konuşan Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, “Kadınların sadece çalışan olarak değil; lider, girişimci, işinin patronu olarak da ekonomiye katılması gerektiğine inanıyoruz. Kalkınma ancak hayatın her alanında toplumsal cinsiyet eşitliğinin benimsenmesi ile mümkün olabilir. Araştırmanın bizi en memnun eden bulgularından biri kadınların girişimcilik konusundaki başarılı performansını doğrulaması oldu. Araştırmaya katılan kadınların kurdukları işleri devam ettirme oranı yüzde 73 ile erkeklerden daha yüksek. Beko 100 Kadın Bayi projemizle de kadınların girişimcilikteki başarısını gözlemliyoruz” dedi.

ÇALIŞANLARIN SADECE YÜZDE 29’UNU KADINLAR OLUŞTURUYOR

Etkinlikte konuşan Arçelik Global İletişim Direktörü Zeynep Özbil ise, Arçelik’in teknoloji ve Ar-Ge alanındaki lider pozisyonu ve global operasyon ağının, kadının güçlenmesi konusunda sorumluluğunu artırdığını vurgulayarak, Arçelik’te istihdamda yüzde 26 olan kadın oranını 2030 yılına kadar yüzde 35’e, yüzde 19 olan yönetici oranını ise yüzde 30 çıkartmayı hedeflediklerini söyledi.

Kadınların istihdama katılımıyla ilgili sonuçlara dikkat çeken Zeynep Özbil, “Araştırmamız kadınların çalışma hayatına katılımı yönünde olumlu bir seyir olduğunu ortaya koyuyor. Katılımcıların çoğu kadınların istihdama katılımının artmasını destekliyor. Ancak hala kat edilmesi gereken çok mesafe var. TÜİK verileriyle benzer şekilde katılımcılar arasında çalışanların sadece yüzde 29’unu kadınlar oluşturuyor” dedi.

Arçelik Global İletişim Direktörü Zeynep Özbil şunları söyledi: “Araştırmamıza katılanların çoğu kadınların çalışma hayatına katılımının artmasıyla toplumun daha sağlıklı hale geleceğine inanıyor. Kadınların çalışma hayatına katılımını kolaylaştırmak için teşvikler oluşturulmasını destekliyor. Girişimci kadınlarla yapılan derinlemesine görüşmelerde ise kadınların adım atmaya cesaretlendirilmesinin ve rol modellerin önemini görüyoruz. Beko 100 Kadın Bayi projemizde de girişimci kadınların kendine güvenmesi, cesaretlendirilmesi ve kadınların birbirlerine destek vermesinin önemine tanık olduk”

“İSTİHDAMA KATILMAK KADINLARIN TÜM HAYATA BAKIŞINI OLUMLU ANLAMDA DEĞİŞTİRİYOR”

Araştırma sonuçlarını yorumlayan Konda Genel Müdürü Bekir Ağırdır “Ülkenin kalkınması için nüfusun yarısını oluşturan kadınların erkeklerle adil ve eşit eğitim imkanlarına sahip olması, istihdama ve hayata eşit katılımı gerekiyor. Tüm toplumsal algı, ahlaki ve kültürel dirençlere rağmen kadının istihdama katılımı hayata bakışını olumlu anlamda değiştiriyor. Evin içinde de yaşam kalitesi ve huzur artıyor. Kadınların çalışma hayatına katılımıyla toplumun daha sağlıklı hale geleceğine, kadının çalışma hayatına katılımı için teşvikler geliştirilmesi gerektiğine, Türkiye siyasetinde daha çok kadının yer alması gerektiğine ve eşit ücret uygulamasının gerekliliğine kadınlar daha çok katılıyor. Çalışan kadınlar tüm önermeleri en çok destekleyen kesim” dedi.

Ağırdır sözlerine şöyle devam etti: “Araştırma mevcut durum ne olursa olsun kadınların eşitlik konusunda geleceğe umutla baktığını ortaya koyuyor. Değişen dünyanın, dönüşen toplumsal kabullerin kadınlar için daha fazla özgürlük ve eşitlik getireceğine inanç bir hayli fazla. Çünkü genç kuşak kadınların kendi nesillerinden daha bilinçli, daha eşitlikçi olduklarını düşünüyorlar. Kadınlar Beko 100 Kadın Bayi Projesi’ni sadece maddi kaynak olarak görmüyorlar; kadınlara böyle bir imkân sunulmasının manevi olarak da kaldıraç etkisi olduğu konuşmalardan ortaya çıkıyor.”

MESLEKLERLE İLGİLİ CİNSİYET YARGILARI AZALIYOR

Kadınlar iş hayatına katıldıkça hemcinslerinin her işi yapacağına daha çok inanıyorlar. Türkiye genelinde araştırmaya katılanlar arasında şoförlüğün hem kadınlara hem erkeklere uygun bir meslek olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 52. Çalışan kadınların ise yüzde 68’i şoförlüğün her iki cinsiyete göre de olduğunu düşünüyor.

Erkeklerin hala yüzde 55’i çocuk büyütürken eşinin bir işte çalışmasını istemiyor. Kadınlar arasında çocuk büyütürken çalışmak istemeyenlerin oranı yüzde 36.

KADINLARIN İŞ HAYATINA KATILIMINA DESTEK ARTIYOR

Hala ilerlemeye ihtiyaç duyulmakla birlikte Türkiye genelinde kadınların iş hayatına katılımına ilişkin destek artıyor. Soruları yanıtlayanlar arasında kadınların iş hayatına katılımının artmasıyla toplumun daha sağlıklı hale geleceğini düşünlerin oranı yüzde 76. Çalışan kadınların da yüzde 90’ı bu görüşte.

yüzde 85 kadınların iş hayatına katılması için teşvik edilmesi gerektiğini düşünüyor. Çalışan kadınlarda oran yüzde 94’e çıkıyor. Türkiye genelinde soruları yanıtlayanların yüzde 85’i çalışan kadınların ise yüzde 94’ü kadın ile erkeğin eşit ücret alması gerektiğini savunuyor.

KIZ ÇOCUKLAR İÇİN DİPLOMAYA ÖNEM VERİLİYOR

Toplum genelinde kadının narin olduğu ve temel görevinin annelik olduğu kabul gören bir anlayış var. Çalışan kadınlar bu görüşe karşı çıkıyor. Çocuklara kazandırılacak meziyetler konusunda kız çocukları için ilk sırada yüzde 33 ile diploma sahibi olmak geliyor, onu yüzde 30 ile özgüvenli olmak, yüzde 29 ile hakkını arayabilmek izliyor. Erkek çocuklar içinse ilk 3 sırada yüzde 43 ile dürüstlük, yüzde 29 ile Vatana millete bağlılık, yüzde 28 ile çalışkanlık geliyor.

KADINLARIN İSTİHDAMA KATILIMINDA AİLE DESTEĞİ BELİRLEYİCİ

Ailesi tarafından eğitimde desteklenen kadınlar çalışma hayatında daha fazla rol alıyor. Çalışan kadınların yüzde 69’u eğitim almaları konusunda aileleri tarafından desteklendiklerini söylüyor. Çalışan kadınların yüzde 72’si ailelerinin çalışma hayatında kendilerine destek olduğunu ifade ediyor. Çalışmayan kadınların sadece yüzde 45’i ailelerinin kendilerini çalışmaya teşvik ettiğini belirtiyor.