İktisada ait “torba” kanun teklifi TBMM Genel Şurası’nda

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, “Teklifle kayyum atanan şirketlerin terörle ilgisi bulunmayan küçük ortak ve yatırımcılarına altı yıldır yargılanmalar devam ettiğinden yerine getirilemeyen kar dağıtımının yapılmasına imkan getirmekteyiz.” dedi.

TBMM Genel Şurasında, Bankacılık Kanunu ile Birtakım Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin tümü üzerinde görüşmeler tamamlandı.

YETERLİ Parti Kümesi ismine konuşan Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli, torba kanunların, “tuzaklı hususların kamuflajı olarak kullanıldığını” savundu.

Kanun teklifinden iktidarın Cumhuriyet tarihinin en derin ekonomik krizinin farkında olmadığının anlaşıldığını öne süren Cinisli, “Kur muhafazalı mevduat uygulamasını GÜZEL Parti olarak son derece sakıncalı buluyoruz. Amerikan dolarına endeksli, ucu açık faizli, pimi çekilmemiş bir el bombası olarak görüyoruz. AK Parti iktidarı Türkiye’nin ekonomik yazgısını dolara endeksleyerek Amerikan Merkez Bankasının insafına bırakmış durumda.” tabirlerini kullandı.

Teklifte Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ile ilgili yapılan düzenlemelerden Fon’a çok önemli bir yük bindiğinin anlaşıldığını ileri süren Cinisli, TMSF’nin 714 şirketle Türkiye’nin en büyük holdingi haline geldiğini tez etti.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ise kanun teklifiyle mevduat ve iştirak fonu sigortalama kapsamının genişletilerek resmi kuruluşlar ile kredi ve finans kuruluşlarına ilişkin olanlar dışında kalan ticari mevduatların sigorta kapsamına alındığını anımsattı.

Bu düzenlemeyle Memleketler arası Mevduat Sigortacıları Birliği ve Avrupa Birliği kriterlerine ahenk sağlandığını aktaran Kalaycı, “Bu düzenleme, bilhassa esnaf ve küçük işletmelerin mevduat ve iştirak fonlarının teminat kapsamına alınması bakımından kıymet arz etmektedir.” dedi.

Türkiye’de enflasyonun yüksek düzeylere çıktığını lisana getiren Kalaycı, “İnsanımızın refahını ve geçim standartlarını olumsuz etkileyen enflasyonla gayret kararlı biçimde sürdürülmektedir. Alınan tesirli tedbirlerle fiyat istikrarı kesinlikle sağlanacaktır.” diye konuştu.

Esnaf ve sanatkarı güçlendirecek dayanak programlarının uygulamaya konulması gerektiğini de vurgulayan Kalaycı, şunları kaydetti:

“AVM ve zincir marketlerin kent merkezinde şube açmaları, adil rekabet kurallarını bozmayacak halde kurallara bağlanmalıdır. Başta besin eserlerinde olmak üzere ihracat nedeniyle iç piyasada fiyatların artmasının önüne geçecek önlemler alınmalıdır. Hem zerzevat ve meyve üreticimizin alın terinin karşılığını alabilmesi hem de tüketicinin ucuz ve kaliteli mal tüketmesi temel alınarak Hal Kanunu bir an evvel tekrar düzenlemelidir. Esasen hal esnafı, üreticimize girdi ve finansman takviyesi sağlamakta ve eserlerini pazarlamaktadır. Bu yapı korunarak kayıt dışı ticaretin ve fahiş fiyatlandırma yapanların üzerine gidilmelidir. Her alanda fahiş fiyat artışı yapan fırsatçılara ve stokçulara yönelik kontrollere daha da aktiflik kazandırılmalı, cezalar kesinlikle caydırıcı hale getirilmelidir.”

HDP Küme Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, kanun teklifinde artan enflasyon, yüksek faizli kamu borçları, baskılanan kur siyaseti, işsizlik, evsizlik, açlık, yoksulluk üzere herkesin, her kesitin sorunu olan temel sıkıntılara dair önlemelerin ele alınmasını beklediklerini lakin yer almadığını söyledi.

Teklifteki kur muhafazalı mevduatla ilgili düzenlemelere de değinen Oluç, “Kur muhafazalı mevduat sistemi son açıklanan nisan ayı sonundaki sayıyla 800 milyar Türk lirasının üzerine çıktı. Türkiye iktisadı için değil AKP için yürürlüğe konulan ve yeni iktisat modeli olarak reklamı yapılan kur muhafazalı mevduat sisteminin Hazineye maliyeti arttıkça artıyor. Dövizin yükselişi Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’nin kur muhafazalı mevduatla ilgili dediği köpük alma kadar kolay bir bahis değil, bunu hepimiz biliyoruz. Dövizin yükselişi Türkiye iktisadı için kanserli hücredir. Tahlil kur muhafazalı mevduat değildir; esaslı ve yapısal tahliller üretmek gerekiyor lakin bunu anlamak istemiyorsunuz.” kelamlarını sarf etti.

 “MAĞDURİYETİ ORTADAN KALDIRMIŞ OLACAĞIZ”

Teklifin birinci imza sahibi AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, teklifin 1, 2 ve 3’üncü unsurlarının ticari mevduatların sigorta kapsamına alınmasına ait düzenlemeleri içerdiğini, bu düzenlemelerle mevduat ve iştirak fonunun sigortalanmasındaki kapsamının genişletildiğini söyledi.

AK Partili Ök, mevcut düzenlemede yalnızca gerçek şahıslara ilişkin ticari süreçlere husus olmayan mevduat ve iştirak fonu fiyatları sigorta kapsamındayken yapılan değişiklikle resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar dışındaki tüm ticari kuruluşların mevduat ve iştirak fonlarının da sigorta kapsamına dahil edildiğini kaydetti.

Teklifin 4, 5 ve 6’ncı hususlarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun teşkilat yapılanmasıyla ilgili düzenlemeleri içerdiğini aktaran Ök, “Zaman içerisinde ortaya çıkan muhtaçlıklar doğrultusunda, yasal düzenlemelerle ve idari makamlarca Fona verilen kayyumluk yetkisiyle birlikte Fondaki iş yükünün ve çeşitliliğin artmasına neden olmuştur. Fonun iş yükünü azaltmak için getirdiğimiz düzenlemeyle Fon Lider Yardımcısını 2’den 3’e, daire başkanlığı sayısının 10’dan 12’ye, müdürlük sayısının da 4’ten 6’ya çıkarılmasını da teklif ediyoruz. Ayrıyeten, Fonda gereksinim duyulan mutfak vazifelisi, sürücü, güvenlik ve gibisi dayanak işçisinin de istihdam kriterlerini belirliyoruz.” biçiminde konuştu.

Teklifte TMSF’nin kayyum olarak atandığı şirketlere ait düzenlemelerin de yer aldığını lisana getiren Ök, kelamlarını şöyle sürdürdü:

“Fonun kayyum olarak atandığı şirketler ve mal varlığı kıymetlerinin satışı mevcut mevzuata nazaran şarta bağlanmıştır. Bu şart, şirketin sürdürülebilir olmadığının bir rapora bağlanmasıdır. Bugüne kadar alınan satış kararlarında bu rapor hazırlanmış ve süreçler bu halde tamamlanmıştır lakin gelinen kademede ceza davalarının 6 yıldır devam ediyor olması, bu ortada şirketlerin sermaye, yatırım, AR-GE ve inovasyon üzere gereksinimleri doğmuştur. Fonun kayyum olduğu şirketlerin birçoklarında bu gereksinimlerin karşılanması mümkün değildir. Vakit geçtikçe bu nedenle şirketlerin faaliyetlerinde karlılık ve randıman düşmekte ve pahası azalmaktadır.

Kanunda yazılı olan ‘sürdürülebilirlik koşulu’ yalnızca mali yapısının bozulması, nakit gereksiniminin doğması formunda algılandığından ötürü sürdürülebilirlik şartını husustan çıkarmaktayız. Teklifle şirket ve mal varlığı bedellerinde hisseleri bulunan, aleyhlerinde kayyumluk kararı bulunmasa dahi, mahkemece haklarında kaçak kararı verilen şahısların bu hisseleri kısmen yahut büsbütün satışı yahut tasfiyesinde imkan sağlanmaktadır. Teklifle kayyum atanan şirketlerin terörle alakası bulunmayan küçük ortak ve yatırımcılarına 6 yıldır yargılanmalar devam ettiğinden yerine getirilemeyen kar dağıtımının yapılmasına imkan getirmekteyiz. Bu vesileyle birçok yerli küçük ve yabancı yatırımcının mağduriyetini de ortadan kaldırmış olacağız.”

 “SİNEKTEN YAĞ ÇIKARMA YASASI”

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener ise iktidarın hem dövize hem Türk lirasına muhtaçlığı olduğunu söyledi. Bu gereksinimin, özel şirketlerin bilançolarındaki dövizler, TMSF’nin el koyduğu şirketlerin satış bedelleri ve karları, büyükşehir belediyelerinin gelirleri ile “vergi muafiyeti sağlayıp satışa sunmayı düşündüğünü” tez ettiği Türkiye Varlık Fonu tarafından kurulmuş ve kurulacak olan şirketler tarafından karşılanabileceğinin düşünüldüğünü savunan Şener, şu kelamları sarf etti:

“Bir hükümet düşünün, 5 yıldır memleket yanıyor, tutuşmuş, fecî bir ekonomik buhran var, bu buhrandan çıkış için 21 unsurluk bir kanun teklifi getiriyor ve bu 21 unsurluk kanun teklifi içerisinde özel şirketlerdi, TMSF’nin el koyduğu şirketlerdi derken Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin hükümete dayanağından umutlanıyor, medet umuyor. Bu büyük bir acizliğin sözüdür. Düpedüz sinekten yağ çıkarma maddesidir, beceriksizliğin ve çaresizliğin de ilanıdır. 2017’den beri ekonomik kriz içerisindedir. 5 yıl boyunca ülkeyi krizin içerisinde, bir ekonomik buhranın içerisinde tutan tek Cumhuriyet hükümeti de mevcut hükümettir.”

Genel Heyette teklifin birinci kısmında yer alan hususlar üzerinde görüşmeler sürüyor.

KAYNAK: AA