Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı? 2021 İOKBS Bursluluk…

İlköğretim ve ortaöğretim seviyesinde, maddi destek ihtiyacı bulunan 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. Sınıf öğrencilerinin katıldığı bursluluk sınavı sonuçları için geri sayım başladı. MEB’den gelen duyuru ile 2021 İOKBS bursluluk sınavı sonuçlarının açıklanma tarihi belli oldu.

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Merakla beklenen bursluluk sınavı sonuçları henüz açıklanmadı.

2021 İOKBS BURSLULUK SINAV SONUÇLARI TARİHİ BELLİ OLDU!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 İOKBS sınav sonuçları 28 Eylül Salı günü açıklanacak.

6149c907ae298b937ba2eeca

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

2021 Devlet bursluluk sınavı sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi meb.gov.tr’den açıklanacak.

BURSLULUK SINAVI PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

1.Her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

2.İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

3.Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanır.

4.Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

5.Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

6.Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’agetiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

7.Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

8.Testlerin ağırlıklı standart puanları Standart Puan (TASP) bulunur.

9.Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

10.Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.