BM: Dünya nüfusu 15 Kasım’da 8 milyara ulaşacak

BM kuraklık felaketi için tarih verdi

Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik ve Toplumsal İşler Departmanı’nın yayımlanan “Dünya Nüfus Beklentileri 2022” raporuna nazaran dünya nüfusu 15 Kasım 2022’de 8 milyara ulaşacak. Raporda dünya nüfusuyla ilgili birçok çarpıcı bilgi ve beklentiye de yer veriliyor.

BM Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Temsilcisi Hassan Mohtashami, AA muhabirine, dünya nüfusunun son 10 yıllık devirde insanlık tarihi boyunca en süratli artışa sahip olduğunu söyledi.

“YAYIMLANAN SAYILARDAN ÇOK İNSAN ÖGESİNE ODAKLANMALIYIZ”

Mohtashami, yayımlanan sayılardan fazla insan ögesine odaklanılması gerektiğini söyledi.

Meselenin sayılarla ilgili olmadığını belirten Mostashami, “İster 8 milyar, ister 7 milyar yahut daha az olsun, bireylerle ilgilidir. 8 milyar insanın her biri saygıyı ve saygınlığı hak ediyor. Tüm toplumlarda 8 milyar daha sağlıklı, daha üretken beşere sahip olmaya çalışmalıyız yani sayılar ikinci önceliktir.” sözlerini kullandı.

Mohtashami, bu mevzuda yayımlanan raporlar sonucunda ortaya çıkan nüfus artışı ya da düşüşünün çok sözlerle olumlu ya da olumsuz değerlendirilmesinin hakikat olmayacağını vurgulayarak, “Bunların hiçbiri uygun ve profesyonel siyaset oluşturacak seviyede bir telaffuz değildir. Problem şu ki şayet yeryüzünde yaşayan insanların hayatını kolaylaştırmak istiyorsak insanların kendilerine, haklarına ve seçimlerine odaklanmalıyız ve sonra sayılar içinde bir alan yaratabilir ve onu herkes için müreffeh bir dünya haline getirebiliriz.” dedi.

Açıklanan sayılar doğrultusunda yorum yaparken ezbere telaffuzların hakikat manaya gelmediğine dikkati çeken Mohtashami, “Daha fazla yahut daha az insanın varlığı mutlak olarak daha fazla yahut daha az müreffeh yahut yoksul nüfus manasına gelmez. Bütün problem, program ve siyasetleri herkese yarar sağlayacak halde düzenlemektir. Tüm programlardan elde edilecek yararların herkes için eşit olmasını sağlamaktır.” biçiminde konuştu.

Mohtashami, “Eşitliksiz bir dünyada yaşıyoruz. Bu, yeni bir olgu değil. Hiçbir vakit herkes için eşitlik mevcut olmadı. O halde bizim tercihimiz, mümkün olduğunca dünyadaki tüm nüfus için bir istikrar ve eşitlik yaratmaya çalışmak olmalıdır. Her birey kıymetlidir.” değerlendirmesinde bulundu.

Artan nüfusa karşılık hükümetlerin nasıl adım atması gerektiğine ait soruya Montashami, “Sonuç olarak, hükümetler siyasetlerini eşitsizlik, hizmete erişim, sıhhat, eğitim, istihdam üzere bahisleri ele alacak halde tasarlarsa kaynaklar yetersiz olmayabilir ve sonuç olarak herkes bundan faydalanacaktır. Çok nüfusla ya da nüfus azalmasıyla karşı karşıya olduğumuz halindeki panik yaratıcı telaffuz yanlışsız değil. Odak noktası, insanların toplam sayıları değil, bu sayıların beşerler için nasıl çalıştığıyla ilgili olmalıdır. Sayıların sistemler için çalışmasını sağlamak yerine sistemleri sayılar için fonksiyonel hale getirmelisiniz.” görüşünü paylaştı.

“GÖÇ PROBLEMİNDE FERDÎ HAKLARA ODAKLANILMALI”

Montashami, farklı deneyimlere sahip ülkelerin yardım ve dayanışma içinde olmasının da problemlerin tahlilinde kilit rol oynayabileceğinin altını çizdi.

Orta ve uzun vadedeki kestirimlerin her vakit yüzde 100 gerçek olacağı manasına gelmediğini kaydeden Montashami, örneğin doğurganlık düzeylerinin, kestirim edilenden daha yüksek yahut daha düşük gerçekleşebileceğini fakat kendi misyonlarının daha yüksek olasılıkları göz önüne alarak bir kıymetlendirme yapmak olduğunu söyledi.

Montashami, “Örneğin insan nüfusunun yüzyılın ortalarında yaklaşık 9 milyar ve bu yüzyılın sonunda 10 milyar civarında olacağını varsayım ediyoruz. Kestirim ettiğimiz sayılar bu lakin gelişecek şartlara bağlı olarak inişler ve çıkışlar olabilir.” dedi.

İnsan nüfusunun şekillenmesinde bir öbür değerli faktör göçle ilgili de bu gerçeğin insanlık tarihi boyunca mevcut olduğunu kaydeden Montashami, “Göçmen nüfusuyla birlikte şiddet, cinsiyete dayalı şiddet ve hizmetlerden mahrumluk ortaya çıkmıştır. Hasebiyle yeniden bu göç unsurundaki bütün problem, tıpkı vakitte kişisel haklara da odaklanmaktadır. Her bir kişi ilgi görmeyi hak eder ve hürmet duyulmayı, onurlu bir formda muamele görmeyi ve onlara sağlanacak hizmetleri hak eder.” sözlerini kullandı.

Montashami, temsilcisi olduğu UNFPA’nın yaptığı çalışmalarla dünyadaki eşitlik ve adalet sıkıntısı etrafındaki tüm telaffuzların daha eşit ve adil halde tabir edilmesi için uğraş gösterdiğini belirtti.

UNFPA’nın somut vazifelerinin ortasında dünya nüfusunda eşitliksiz tablo yaratan şartları en aza indirmek olduğunu söyleyen Montashami, örneğin anne vefatlarını azaltmak ve her türlü şiddet ögesi ile çocuk yaşta evlilikleri sıfıra indirmenin hedefledikleri misyonlar ortasında bulunduğunu vurguladı.

“DÜNYA NÜFUS BEKLENTİLERİ 2022” RAPORU YAYIMLANDI

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Toplumsal İşler Departmanı tarafından açıklanan “Dünya Nüfus Beklentileri 2022” raporunda değerli bilgiler paylaşıldı.

Dünya nüfusunun 15 Kasım 2022’de 8 milyara ulaşacağı belirtilen raporda dünyanın 2030’da 8,5 milyar, 2050’de 9,7 milyar, 2080’lerde ise 10,4 milyar nüfusa ulaşacağı ve 2100’e kadar bu düzeyde kalacağı kestirimi yer aldı.

Raporda yer alan bilgilere nazaran ülkelerin yaş ortalaması 19’dan (Sahra Altı Afrika) 42’ye (Avrupa ve Kuzey Amerika) kadar çeşitlilik gösteriyor.

Raporda global hayat müddeti beklentisinin, 1990’dan bu yana neredeyse 9 yıllık bir güzelleşmeyle 2019’da 72,8 yıla ulaştığı belirtildi.

2050’ye kadar Afrika kıtasının, dünyadaki tüm gençlerin (15-24) üçte birine mesken sahipliği yapacağı kestirim ediliyor.

Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 60’ı bayan başına doğum sayısının 2,1’in altında kaldığı ülkelerde yaşarken öbür ülkelerde çok büyük genç nüfus var ve süratle büyümeye devam ediyor.

Raporda 8 milyarın ardında insanlığın elde ettiği bir muvaffakiyet öyküsünün bulunduğu vurgusu yer alırken buna örnek olarak yıllar içinde yoksulluğun değerli ölçüde azalması ve sıhhat hizmetlerinde, ömür kalite ve müddetlerini uzatan, anne ve çocuk vefatlarını azaltma manasında dikkate bedel ilerlemeler kaydedilmesi gösterildi.

KAYNAK: AA