Bedelli askerlik düzenlemesi Resmi Gazete’de yayınlandı

“Askeri Ceza Kanunu ve Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle Genelkurmay Liderinin yaş haddi 67’den 72’ye çıkarıldı. Cumhurbaşkanı, Genelkurmay Liderinin yaş haddini, birer yıllık müddetle 72 yaşına kadar uzatılabilecek.

Anadolu Ajansı’nın haberine nazaran, yoklama kaçağı, gizli yahut bakaya olup bedelli askerlik hizmetinden yararlanamayanlar da artık bedelli askerlikten faydalanabilecek. Askerliğe elverişli kararı verilen bireyler, bedelli askerlikten yararlandırılacak. Ödenecek bedel, ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayısı dikkate alınarak belirlenecek. Seçim sonrasında bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de vazgeçenlere yeni bir hak verilmeyecek.

Bedelli askerlik hizmetinden, fiili askerlik hizmetine başlayanlar; müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı, gizli yahut bakaya olanlardan, bedelli askerliğe müracaat edip de seçim öncesi vazgeçenler yahut müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemelerini yapmayanlar yararlanamayacak.

Kanunla yoklama kaçağı, gizli yahut bakaya olan yükümlüler, öteki yükümlülerden daha fazla bedel ödeyerek bedelli askerlikten faydalanacak.

Müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı, gizli yahut bakaya olanlar hakkında, yoklama kaçağı, gizli yahut bakaya kalınan tarihten müracaat tarihine kadar geçen müddetin her ayı için ödenecek meblağa ek ek bedel alınacak. Ek bedel, 3500 gösterge sayısının ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayısı ile geçerli mazeretler hariç yoklama kaçağı, gizli ve bakaya kaldıkları toplam mühletin her ayının çarpımı sonucu bulunacak.

Belirlenen ek bedele temel müddetin hesabında, 1 ila 30 gün bir ay kabul edilecek. Bir ayı aşan günler müteakip aya eklenerek hesaplanacak. (HABER MERKEZİ)